VIDINIAI MOKYMAI 

1. NLP - NEUROLINGVISTINIS PROGRAMAVIMAS.

Praktinis pritaikymas.

PILNAS APRAŠYMAS

2. SOCIONIKA | PRAKTINĖ PSICHOLOGIJA.

Praktinis pritaikymas komunikacijoje.

PILNAS APRAŠYMAS

3. BENDRAVIMO - BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS. 

PILNAS APRAŠYMAS

4. EMOCINĖS LAISVĖS TECHNIKOS.

PILNAS APRAŠYMAS

5. EFEKTYVAUS BENDRAVIMO SU KLIENTAIS PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI.

PILNAS APRAŠYMAS

6. PSICHOLOGINIS PAŠNEKOVO PORTRETAS.

PILNAS APRAŠYMAS

7. PAŽINTIS SU JO DIDENYBE - KONFLIKTU.

PILNAS APRAŠYMAS

8. KOMANDINIS DARBAS IR KOLEKTYVO SUTELKTUMAS.

PILNAS APRAŠYMAS

9. NEIGIAMOS SAVIJAUTOS IR FIZINĖS BEI EMOCINĖS ĮTAMPOS ĮVEIKIMAS.

PILNAS APRAŠYMAS

10. VYRAI IR MOTERYS - KOKIE MES?

PILNAS APRAŠYMAS

11. BENDRAVIMO SU KLIENTAIS YPATUMAI.

PILNAS APRAŠYMAS

12. CHARAKTERIS - KAS TAI?

PILNAS APRAŠYMAS

13. SPALVŲ PSICHOLOGIJA.

PILNAS APRAŠYMAS

14. SIMBOLIKA - ŽENKLAI, SPALVOS PSICHOLOGIJOJE.

PILNAS APRAŠYMAS

15. NLP - loginių įsitikinimų piramidė.

PILNAS APRAŠYMAS