VIDINIAI MOKYMAI

NLP - NEUROLINGVISTINIS PROGRAMAVIMAS


NLP - praktinės psichologijos kryptis, kuri apjungia efektyviausius bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, savo mąstysenos ir elgesio koregavimo, geros savijautos kūrimo metodus.


Didžiausi gyvenime pasikeitimai pradeda vykti kai suvokiame, kad turime pasirinkimą kokie norime būti ir ką norime daryti bei kokius rezultatus norime pasiekti.


NLP - tai įkvėpimo šaltinis ir gidas į įmonės sėkmę. 

Skaityti plačiau


NLP - NEUROLINGVISTINIS PROGRAMAVIMAS - I

Praktinis pritaikymas

1 modulis

_____________


Neurolingvistinis programavimas (NLP) – taikomosios psichologijos kryptis, metodų rinkinys skirtas žmogaus „subjektyvaus pažinimo struktūroms“ suprasti ir paveikti. 

Atsiradęs XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje, NLP greitai išpopuliarėjo visame pasaulyje. 

Pagrindinės mąstymo, elgesio, bendravimo ir veiklos kryptys, kurias tyrinėja NLP:

- vizualinė, akustinė, kinestetinė ir digitalinė.


Neurolingvistinio programavimo tikslas - užtikrinti efektyvią komunikaciją. 


Šiomis dienomis NLP metodika taikoma įvairiose srityse: 

- versle (efektyvi vadyba ir pardavimai, derybos, darbuotojų motyvacija ir lavinimas), 

- politikoje (įtaka žmonėms, derybos, oratorystė), 

- karyboje (elgesio modeliavimas, karių motyvacija ir rengimas, mokymo programos, streso kontrolė), 

- sporte (psichologinis pasirengimas), 

- žvalgyboje, pedagogų, medikų, advokatų, ir kitų.  

_____________


TEMOS:

1 PASKAITA

NLP - SAMPRATA IR PRINCIPAI.
- NLP pagrindinės sąvokos.
- NLP darbo instrumentai.
- NLP taikymo galimybės ir sritys.
- META programos ir moduliai.
- Inkaravimas.
- Kiti NLP instrumentai.
- Loginiai lygiai.
- Submodalumai.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

2 PASKAITA

NLP ir TARPUSAVIO SANTYKIAI.
REPREZENTACINĖS SISTEMOS.
Reprezentacinių sistemų išsami analizė - mąstymo, elgesio, bendravimo ir veiklos stilius.
- Vizualinis tipas - išsami analizė.
- Akustinis tipas - išsami analizė.
- Kinestetinis tipas - išsami analizė.
- Digitalinis tipas - išsami analizė.
EFEKTYVAUS BENDRAVIMO ETAPAI.
- Konfliktų sprendimo principai.
- Harmoningos bendravimo erdvės ir geranoriškos atmosferos kūrimas.
- Nusiteikimas ir psichologinio kontakto užmezgimas.
- Poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimas.
- Aktualių klausimų nagrinėjimas.
- Pašnekovo prieštaravimų įveikimas.
- Bendravimas iš trijų pozicijų.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

3 PASKAITA

SVAJONIŲ IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS.
NORIMŲ REZULTATŲ PASIEKIMAS.
- Tikslai ir galimybės juos pasiekti.
- Spąstai pakeliui į tikslą.
- Gerai suformuluoto rezultato technika.
- Technika - Trys viename – svajotojas, realistas, kritikas.
- Technika - Ką daryti, kai nežinai ko nori?
- Dekarto koordinatės.
- Delno testas.
- Rezultato “išvyniojimo” technika.
- Tikslų ir priemonių atskyrimas.
LOGINIŲ ĮSITIKINIMŲ PIRAMIDĖ.
- Loginių įsitikinimų piramidė žingsniai.
- Tikslų ir priemonių atskyrimas.
VAIZDUOTĖS PRATIMAS.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

4 PASKAITA

NLP ir SVEIKATA. GERA SAVIJAUTA.
Energijos lygis.
- Aukštas energijos lygis.
- Žemas energijos lygis.
- Metodai - kaip padidinti energijos lygį.
EMOCIJŲ REIKŠMĖ. GEROS NUOTAIKOS SKALĖ.
- Kas yra emocijos?
- Pagrindinės 6 emocijos.
- Teigiamos ir neigiamos emocijos.
- Emocijų seka.
EMOCIJOS IR SVEIKATA.
EMOCIJŲ ĮTAKA FIZINIAM KŪNUI. LIGOS.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

5 PASKAITA

NLP IR SVEIKATA.
- Ligos priežastis.
- Neigiamų minčių poveikis.
- Kūno būklė = minčių rezultatas.
- Smegenų veiklos dažniai. Apibūdinimas.
- Proto kontrolė. Kodėl būtina kontroliuoti protą?
- Proto valdymas. Kaip valdyti savo protą?
- Ramaus proto savybės.
- Savikontrolės pagrindas.
- I Kvantinės sąmonės lygis.
EMOCINIS INTELEKTAS.
SAVIUGDOS PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
SAVISTABOS DIENORAŠTIS.
12 KLIŪČIŲ Į SĖKMĘ.
MOTERYS, VYRAI IR EMOCIJOS.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

6 PASKAITA

LOGINIŲ LYGIŲ HIERARCHIJA.
- Loginių lygių analizė.
- Loginių lygių nauda.
- Keturi loginių lygių panaudojimo variantai.
TIKSLO PASIRINKIMAS.
- Tikslo pasirinkimo technika ir eiga.
- Savęs analizė, pagal loginius lygius.
NAUJOJO „AŠ“ KŪRIMAS.
- Naujojo „AŠ“ kūrimo etapai ir analizė.
HARMONINGŲ SANTYKIŲ ŠEIMOJE IR DARBE.
- Santykių kūrimo etapai ir analizė.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

7 PASKAITA

ATEITIES VIZIJA.
- Vizijos protokolas - metodo technika.
- Kiti vizijos kūrimo variantai, metodų technikos.
TECHNIKA - SVAJONIŲ MIESTAS, KURIAME PILDOSI NORAI.
- Pagrindiniai centrai, punktai ir analizė.
PRATIMAS - “KARŪNA”.
KŪRYBINĖ UŽDUOTIS - BALTASIS SĖKMĖS SŪKURYS.
PRATIMAS SU SPALVOMIS.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

8 PASKAITA

ASMENINIS TOBULĖJIMAS.
- Savo reikšmės nuojauta.
- Bazinis asmeninis tobulėjimas.
- Dviejų tipų tobulėjimas.
- Sąmoninga ir pasąmoninga psichikos dalys.
- Technikos - bazinio, vidutinio ir aukščiausio lygio.
PENKI BŪDAI PAŽINTI PASAULĮ.
- VAK ir D - programų kodai.
- Submodalumo pritaikymas.
ASMENINIO TOBULĖJIMO MODELIO SUKŪRIMAS.
TIKSLŲ EKOLOGIJA.
- Ateities numatymo technika.
- Prioritetinių tikslų nustatymas. Metodai.
- Gyvenimo leitmotyvas.
- Vizualizacijos metodai.
- ”Svogūno” technika.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

9 PASKAITA

SAVĘS TOBULINIMO MODELIAI.
- Simbolinis modelis.
- Metaforinis modelis.
- “AŠ” etalonas.
- Herojaus modelis.
- Stygiaus modelis.
- Psichologinis vertybių modelis.
SAVARANKIŠKOS ASMENYBĖS AUGIMO KRYPTYS.
- Tobulėjimas pagal Pareto dėsnį.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

10 PASKAITA

PARADOKSALŪS ĮSITIKINIMAI.
- Puodelio testas.
- Įsitikinimus keičiantys pratimai - Pratimas Nr.1.
- Įsitikinimus keičiantys pratimai - Pratimas Nr.2.
- Įsitikinimus keičiantys pratimai - Pratimas Nr.3.
METODIKOS KEIČIANČIOS POŽIŪRĮ.
- Pratimas “Popieriaus plėšymas“.
- Atsipalaidavimo pratimas.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

11 PASKAITA

BENDRAVIMAS SU SAVO KŪNU.
- Kūrybinė užduotis - bendravimas su savo kūnu.
- Saulės šviesos technika (1).
- Pratimas “Šviesos apsauga“.
TECHNIKA - 5 BŪDAI STRESO ATPALAIDAVIMUI.
- I - Savo minčių stebėjimas.
- II - Gilus atsipalaidavimas.
- III - Sąmoningumo didinimas.
- IV - Ryšio atradimas su savo laime.
- V - Nuolatinis kartojimas..
PRATIMAS - HIPNOTINĖ SĄMONĖS BŪSENA.
Saulės šviesos technika (2).
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.

12 PASKAITA

PRIKLAUSOMYBIŲ ĮVEIKA IR KONTROLĖ.
- Delniuko testas.
- Žalingų įpročių vartojimo kontrolė.
- Žalingų įpročių priežasties išsiaiškinimas.
- Įtaigos ir kvėpavimo metodų panaudojimas.
ĮTAIGOS PRAKTIKA.
ĮTAMPOS ATSIPALAIDAVIMO PRATIMAI.
- Sąmoningas atsipalaidavimas.
- Sąmoningo atsipalaidavimo žingsniai.
- Pratimai skaudančiai galvai.
PRATIMAI IR UŽDUOTYS.
Namų darbai.


_____________ 


MOKYMŲ TRUKMĖ - 12 ak. val. (2 dienos)

MOKYMŲ TRUKMĖ - 36 val. (6 dienos)

_____________ Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.