VIDINIAI MOKYMAI

SOCIONIKA 

PSICHOLOGINIAI ASMENYBIŲ TIPAI  SUDERINAMUMAS 

PRAKTINĖ PSICHOLOGIJA

Praktinis pritaikymas komunikacijoje


Kaip skirtingi žmonių psichologiniai tipai įtakoja įmonės vidinę ir išorinę komunikaciją ?


Metodai ir konstruktyvios priemonės maksimaliai pagerinti ir padaryti efektyvią įmonės vidinę ir išorinę komunikaciją, 


Komfortabilios ir jaukios atmosferos sukūrimas tarp skirtingų tipažų žmonių ir maksimalaus rezultato gavimas.

Skaityti plačiau


SOCIONIKA | PSICHOLOGINIAI ASMENYBIŲ TIPAI | SUDERINAMUMAS | PRAKTINĖ PSICHOLOGIJA

Praktinis pritaikymas komunikacijoje


Socionika - asmenybių tipų ir jų tarpusavio santykių suderinamumo teorija, paremta Karlo Gustavo Jungo darbais apie psichologinius tipus, Zigmundo Froido teorija apie sąmonę ir pasąmonę bei Antonio Kepinskio informacinio metabolizmo teorija.

Socionika tyrinėja žmogaus psichologinius tipus ir santykius tarp tipų, taip pat, tipų psichologines savybes ir jų modelius, kurie sudaryti iš psichologinių funkcijų.


Socionika remiasi K. G. Jungo tipologija, kuri klasifikuoja žmones pagal keturias savybių poras:

ekstravertas arba intravertas;

loginis arba etinis;

sensorinis arba intuityvus;

racionalus arba iracionalus.


TEMOS:

1 PASKAITA

SOCIONIKA. SOCIONIKOS SAMPRATA.
- Kas yra Socionika?
- Kas yra psichotipas?
- Kuo yra naudinga socionika arba tipologija.
- Mini testas - KAS AŠ? Testo interpretacija.
ASMENYBĖS FORMULĖ.
- Formulės sudarymas.
- 16-os psichotipų formulės. Skirstymas į 4 grupes:
Vadovai, Visuomenininkai, Tyrėjai - Ekspertai, Harmonijos kūrėjai.
INFORMACINIO PROCESO MODELIS.
- Sensorinis informacijos priėmimas.
- Intuityvus informacijos priėmimas.
- Loginis sprendimo priėmimas.
- Jausminis sprendimo priėmimas.
KETURIOS BAZINĖS PSICHIKOS FUNKCIJOS.
PSICHIKOS NUOSTATOS - PRISITAIKYMO BŪDAI.
AŠTUONI BAZINIAI PSICHOLOGINIAI TIPAI.
- Aštuonių psichikos savybių apibūdinimas.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

2 PASKAITA

TESTAS - KLAUSIMYNAS PSICHOTIPO NUSTATYMUI.
PSICHOLOGINIO TIPO FORMULĖ.
- Žmonių tipai pagal informacijos apdorojimą. Tipų apibūdinimas.
- Psichotipo formulės sukūrimas.
UŽDUOTIS.
KETURIŲ FUNKCIJŲ PSICHOLOGINĖ INTERPRETACIJA.
- Pirmoji funkcija. Apibūdinimas.
- Antroji funkcija. Apibūdinimas.
- Trečioji funkcija. Apibūdinimas.
- Ketvirtoji funkcija. Apibūdinimas.
- Tarptautinis standartas - trumpinių apibūdinimai.
VYSTYMOSI LYGIAI.
- Asmenybės vystymosi lygiai.
- Asmenybės amžiaus dinamika.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

3 PASKAITA

KETURIOS BAZINĖS ASMENYBĖS FUNKCIJOS.
- Sensorika - Intuicija - Logika - Jausmai
- Tipų apibūdinimas:
Maršalas, Administratorius, Inspektorius, Meistras,
Politikas, Entuziastas, Saugotojas, Tarpininkas,
Novatorius, Verslininkas, Analitikas, Kritikas,
Iniciatorius, Auklėtojas, Humanistas, Romantikas.
ELGESYS - KETURIŲ FUNKCIJŲ SĄVEIKOS REZULTATAS.
- Vadovų elgesys.
- Visuomenininkų elgesys.
- Tyrėjų elgesys.
- Harmonizatorių elgesys.
KETURIŲ FUNKCIJŲ APIBŪDINIMAS.
- I funkcija - jausmai, sensorika, logika, intuicija.
- II funkcija- jausmai, sensorika, logika, intuicija.
- III funkcija - jausmai, sensorika, logika, intuicija.
- IV funkcija - jausmai, sensorika, logika, intuicija.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

4 PASKAITA

TARPUSAVIO SANTYKIAI. SANTYKIŲ TIPO APIBŪDINIMAI.
- Psichotipų vardai - pavadinimai.
- Psichotipų dualiniai santykiai.
- Psichotipų tapatūs santykiai.
- Psichotipų veidrodiniai santykiai.
- Psichotipų aktyvizacijos santykiai.
ALFA KVADRA. BETA KVADRA.
GAMA KVADRA. DELTA KVADRA.
- Psichotipai - pusiau papildantys.
- Psichotipai - atvira sistema.
- Psichotipai - visiškos priešybės.
- Psichotipai - paralelinių intelektų.
- Psichotipų kvazitapatūs santykiai.
- Psichotipų superego santykiai.
- Psichotipų konfliktiniai santykiai.
- Psichotipų priešingi santykiai.
- Psichotipų socialinio užsakymo santykiai.
- Psichotipų tiesioginio užsakymo santykiai.
- Psichotipų reviziniai santykiai.
- Psichotipų giminiški santykiai.
- Psichotipų dalykiniai santykiai.
- Psichotipų miražiniai santykiai.
SANTYKIŲ SOCIALINĖ PRASMĖ.
- Mus papildantys žmonės.
- Veidrodiniai tipai.
- Aktyvatoriai.
- Priešingi tipai.
- Paraleliniai intelektai.
- Konfliktiškas tipas.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

5 PASKAITA

PSICHOTIPŲ APIBŪDINIMAS.
MARŠALAS, MEISTRAS, ADMINISTRATORIUS, INSPEKTORIUS - tipų išsamus apibūdinimas.
- Priešingų porų apibūdinimas.
- Psichotipo prigimtis.
- Teigiamos savybės.
- Stipriosios pusės.
- Mąstymas, elgesys, poreikiai.
- Stresas, problemos.
- Realizacija, motyvacija.
- Verslo orientacija, profesijos.
- Patarimas, devizas.
TIPŲ APIBENDRINIMAS.
- Tipų skirtumai.
- Tarpusavio santykiai.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

6 PASKAITA

PSICHOTIPŲ APIBŪDINIMAS.
POLITIKAS, TARPININKAS, ENTUZIASTAS, SAUGOTOJAS - tipų išsamus apibūdinimas.
- Priešingų porų apibūdinimas.
- Psichotipo prigimtis.
- Teigiamos savybės.
- Stipriosios pusės.
- Mąstymas, elgesys, poreikiai.
- Stresas, problemos.
- Realizacija, motyvacija.
- Verslo orientacija, profesijos.
- Patarimas, devizas.
TIPŲ APIBENDRINIMAS.
- Tipų skirtumai.
- Tarpusavio santykiai.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

7 PASKAITA

PSICHOTIPŲ APIBŪDINIMAS.
NOVATORIUS, KRITIKAS, VERSLININKAS, ANALITIKAS - tipų išsamus apibūdinimas.
- Priešingų porų apibūdinimas.
- Psichotipo prigimtis.
- Teigiamos savybės.
- Stipriosios pusės.
- Mąstymas, elgesys, poreikiai.
- Stresas, problemos.
- Realizacija, motyvacija.
- Verslo orientacija, profesijos.
- Patarimas, devizas.
TIPŲ APIBENDRINIMAS.
- Tipų skirtumai.
- Tarpusavio santykiai.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

8 PASKAITA

PSICHOTIPŲ APIBŪDINIMAS.
INICIATORIUS, ROMANTIKAS, AUKLĖTOJAS, HUMANISTAS - tipų išsamus apibūdinimas.
- Priešingų porų apibūdinimas.
- Psichotipo prigimtis.
- Teigiamos savybės.
- Stipriosios pusės.
- Mąstymas, elgesys, poreikiai.
- Stresas, problemos.
- Realizacija, motyvacija.
- Verslo orientacija, profesijos.
- Patarimas, devizas.
TIPŲ APIBENDRINIMAS.
- Tipų skirtumai.
- Tarpusavio santykiai.
SOCIONIKA - ASMENYBĖS TIPŲ AUTOPORTRETAI.
UŽDUOTYS.
Namų darbai.

_____________ 


MOKYMŲ TRUKMĖ - 6 ak. val. (1 diena)

MOKYMŲ TRUKMĖ - 12 ak. val. (2 dienos)

MOKYMŲ TRUKMĖ - 24 ak. val. (3 dienos)

_____________ Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.