Koučingas

Holistinis koučingas

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą.

Ši koučingo sistema yra holistinė, nes ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.


Šių žinių dėka, jausitės “self-sufficient” asmenybe!

Skaityti plačiau


Holistinis koučingas


Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant savo keturių intelektų stiprybę ir darną?

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus.

Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

Žymūs išminčiai, tokie kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? - Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.

Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!


Temos:

 • Įvadas į holistinį koučingą - tikslai ir sąvokos.

 • Resursai (energija).

 • Karpman’o trikampis.

Rezultatas:

 • sužinosite PQ, IQ, EQ ir SQ sąvokas, jų vaidmenį bei naudas;

 • sužinosite apie žmogaus instinktus ir jų įtakojamas reakcijas;

 • išmoksite ugdyti sąmoningas reakcijas;

 • sužinosite, kokie yra resursų tipai;

 • sužinosite kaip jų pasisemti nenaudojant kompensacijos mechanizmų;

 • susipažinsite su destruktyviomis ir pozityviomis Karpman’o trikampio rolėmis bei keitimo būdais.

Temos:

 • Santykiai, kaip veidrodis.

 • Asmens pasaulio suvokimo tipai.

 • EMDR.

 • Emocijos/Jausmai.

Rezultatas:

 • susipažinsite su žmogaus veidrodžio diagnostiniu konceptu;

 • suprasite, kokiais atvejais žmonės atspindi jus ir/ar jūsų elgesį;

 • kaip nustoti būti veidrodžiu kitiems;

 • išmoksite atpažinti informacijos priėmimo ir perdavimo būdus, pagal žmogaus tipą;

 • išmoksite naudoti EMDR terapiją;

 • susipažinsite su emocijų ir jausmų formavimo ciklais.

Temos:

 • Emocinis tonas.

 • Neurografika.

 • Psichosomatika.

Rezultatas:

 • sužinosite apie emocinio tono skalę;

 • sužinosite apie veiksmus ir jų rezultatus kylančius iš kiekvieno emocinio tono;

 • susipažinsite su informacija, kaip kelti emocinį toną;

 • išmoksite taikyti neurografikos metodą;

 • sužinosite apie fizinės ir psichoemocinės būklės sąsajas.

Temos:

 • Žmogaus fiziologija

 • Mityba, judesys.

 • Raumenų testai.

 • Energetiniai kanalai, energetiniai centrai.

Rezultatas:

 • susipažinsite su žmogaus hormonine sistema ir smegenų veikimo principais;

 • sužinosite apie biocheminius procesus vykstančius organizme ir mitybos įtaką tam;

 • išmoksite naudoti įvairius raumenų testus įsitikinimų atpažinimui;

 • sužinosite apie galimus įsitikinimus, esančius energetiniuose centruose.

Temos:

 • Meditacija. Įėjimo į "alfa" ir "teta" meditacijų būdai.

 • Perspektyvos perkėlimo technika.

 • Koučingo klausimai.


Rezultatas:

 • išmoksite pasiekti "alfa" ir "teta" būsenas per meditaciją;

 • išmoksite naudoti perspektyvos perkėlimo techniką;

 • sužinosite klausimų tipus;

 • išmoksite naudoti tinkamus atvirus klausimus problemai spręsti.

Temos:

 • Dilts’o piramidė.

 • Manifestacija.

 • Veiksmų revizija.

Rezultatas:

 • susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;

 • išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;

 • išmoksite naudoti planavimo praktikas;

 • susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų.

Temos:

 • Gebėjimai/talentai (ugdymas).

 • Vertybių skalė.

 • Įsitikinimai/nuostatos.

Rezultatas:

 • išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;

 • išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;

 • išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;

 • išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti tikslus.

Temos:

 • Subasmenybės (rolės).

 • Misija.

Rezultatas:

 • susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;

 • išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;

 • pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;

 • išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.



MOKYMŲ TRUKMĖ:


Bazinio kurso trukmė - 12 val.


Išplėstinio kurso trukmė - 36 val.


Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.


Trijų dienų Holistinio koučingo programa


Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.


Skaityti plačiau


Trijų dienų Holistinio koučingo programa


Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus. Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.


Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!


Rektoriai:

Ana Kukienė - Vizionierė, mentorė, asmens ugdymo programų kūrėja-lektorė, sertifikuota Theta Healing® instruktorė-koučerė, hipnoterapeutė, kosmagramos skaitymo meistrė.

Ernestas Kukė - profesionalus Theta Healing® koučeris, kosmologas.


Pirma diena


Temos:


 • Įvadas į holistinį koučingą - tikslai ir sąvokos;

 • Resursai (energija);

 • Emocijos/Jausmai;

 • Emocinis tonas;

 • Mityba, judesys.


Rezultatas:


 • sužinosite PQ, IQ, EQ ir SQ sąvokas, jų vaidmenį bei naudą;

 • sužinosite apie žmogaus instinktus ir jų įtakojamas reakcijas;

 • išmoksite ugdyti sąmoningas reakcijas;

 • sužinosite, kokie yra resursų tipai;

 • sužinosite, kaip jų pasisemti nenaudojant kompensacijos mechanizmų;

 • susipažinsite su emocijų ir jausmų formavimo ciklais;

 • sužinosite apie emocinio tono skalę;

 • sužinosite apie veiksmus ir jų rezultatus kylančius iš kiekvieno emocinio tono;

 • susipažinsite su informacija, kaip kelti emocinį toną;

 • sužinosite apie biocheminius procesus vykstančius organizme ir mitybos įtaką tam.


Antra diena


Temos:


 • Meditacija. Įėjimo į "alfa" ir "teta" meditacijų būdai;

 • Perspektyvos perkėlimo technika;

 • Dilts’o piramidė;

 • Manifestacija;

 • Veiksmų revizija.

Rezultatas:


 • išmoksite pasiekti "alfa" ir "teta" būsenas per meditaciją;

 • išmoksite naudoti perspektyvos perkelimo techniką;

 • susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;

 • išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;

 • išmoksite naudoti planavimo praktikas;

 • susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų.

.


Trečia diena


Temos:


 • Gebėjimai/talentai (ugdymas);

 • Vertybių skalė;

 • Įsitikinimai/nuostatos;

 • Subasmenybės (rolės);

 • Misija.


Rezultatas:


 • išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;

 • išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;

 • išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;

 • išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti tikslus;

 • susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;

 • išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;

 • pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;

 • išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.



Vienos dienos Holistinio koučingo programa


Holistinis koučingas.

Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant keturių intelektų stiprybę ir darną?



Skaityti plačiau


Vienos dienos Holistinio koučingo programa


Holistinis koučingas. Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant keturių intelektų stiprybę ir darną?

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus. Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.

Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!


Rektoriai:

Ana Kukienė - Vizionierė, mentorė, asmens ugdymo programų kūrėja-lektorė, sertifikuota Theta Healing® instruktorė-koučerė, hipnoterapeutė, kosmagramos skaitymo meistrė.

Ernestas Kukė - profesionalus Theta Healing® koučeris, kosmologas.

Temos:


 • Dilts’o piramidė;

 • Manifestacija;

 • Veiksmų revizija;

 • Gebėjimai/talentai (ugdymas);

 • Vertybių skalė;

 • Įsitikinimai/nuostatos;

 • Subasmenybės (rolės);

 • Misija.


Rezultatas:


 • susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;

 • išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;

 • išmoksite naudoti planavimo praktikas;

 • susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų;

 • išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;

 • išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;

 • išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;

 • išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti tikslus;

 • susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;

 • išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;

 • pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;

 • išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.