KOUČINGAS

VIDINIAI MOKYMAI

KOUČINGAS

Bazinis ir išplėstinis kursas

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą.

Ši koučingo sistema yra holistinė, nes ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.


Šių žinių dėka, jausitės “self-sufficient” asmenybe!

Skaityti plačiau


KOUČINGAS


Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant savo keturių intelektų stiprybę ir darną?

 

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus.

Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

 

Žymūs išminčiai, tokie kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

 

HOLISTINIS KOUČINGAS. 

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? - Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.

 

Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!


TEMOS: 

 

1 DALIS

Temos:
- Įvadas į holistinį koučingą-tikslai ir sąvokos.
- Resursai (energija).
- Karpman’o trikampis.
Rezultatas:
- sužinosite PQ, IQ, EQ ir SQ sąvokas, jų vaidmenį bei naudas;
- sužinosite apie žmogaus instinktus ir jų įtakojamas reakcijas;
- išmoksite ugdyti sąmoningas reakcijas;
- sužinosite kokie yra resursų tipai;
- sužinosite kaip jų pasisemti nenaudojant kompensacijos mechanizmų;
- susipažinsite su destruktyviomis ir pozityviomis Karpman’o trikampio rolėmis ir keitimo būdais.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

2 DALIS

Temos:
- Santykiai kaip veidrodis.
- Asmens pasaulio suvokimo tipai.
- EMDR.
- Emocijos/Jausmai.
Rezultatas:
- susipažinsite su žmogaus veidrodžio diagnostiniu konceptu;
- suprasite kokiais atvejais žmonės atspindi jus ir/ar jūsų elgesį;
- kaip nustoti būti veidrodžiu kitiems;
- išmoksite atpažinti informacijos priėmimo ir perdavimo būdus pagal žmogaus tipą;
- išmoksite naudoti EMDR terapiją;
- Susipažinsite su emocijų ir jausmų formavimo ciklais.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

3 DALIS

Temos:
- Emocinis tonas.
- Neurografika.
- Psichosomatika.
Rezultatas:
- sužinosite apie emocinio tono skalę;
- sužinosite apie veiksmus ir jų rezultatus kylančius iš kiekvieno emocinio tono;
- susipažinsite su informacija kaip kelti emocinį toną;
- išmoksite taikyti neurografikos metodą;
- sužinosite apie fizinės ir psichoemocinės būklės sąsajas.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

4 DALIS

Temos:
- Žmogaus fiziologija
- Mityba, Judesys.
- Raumenų testai.
- Energetiniai kanalai, energetiniai centrai.
Rezultatas:
- susipažinsite su žmogaus hormonine sistema ir smegenų veikimo principais;
- sužinosite apie biocheminius procesus vykstančius organizme ir mitybos įtaką tam;
- išmoksite naudoti įvairius raumenų testus įsitikinimų atpažinimui;
- sužinosite apie galimus įsitikinimus, esančius energetiniuose centruose.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

5 DALIS

Temos:
- Meditacija. Įėjimo į alfa ir teta meditacijų būdai.
- Perspektyvos perkėlimo technika.
- Koučingo klausimai.
Rezultatas:
- išmoksite pasiekti alfa ir teta būsenas per meditaciją;
- išmoksite naudoti perspektyvos perkėlimo techniką;
- sužinosite klausimų tipus;
- išmoksite naudoti tinkamus atvirus klausimus problemai spręsti.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

6 DALIS

Temos:
- Dilts’o piramidė.
- Manifestacija.
- Veiksmų revizija.
Rezultatas:
- susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;
- išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;
- išmoksite naudoti planavimo praktikas;
- susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

7 DALIS

Temos:
- Gebėjimai/talentai (ugdymas).
- Vertybių skalė.
- Įsitikinimai/nuostatos.
Rezultatas:
- išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;
- išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;
- išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;
- išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trugdo pasiekti tikslus.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.

8 DALIS

Temos:
- Subasmenybės (rolės).
- Misija.
Rezultatas:
- Susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;
- išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;
- pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;
- išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.
PRAKTIKUMAS. Namų darbai.


_____________ 


MOKYMŲ TRUKMĖ - 12 ak. val. (2 dienos)

MOKYMŲ TRUKMĖ - 24 ak. val. (4 dienos)


_____________ Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.


VIENOS DIENOS 

KOUČINGO PROGRAMA


Holistinis koučingas.  

Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant keturių intelektų stiprybę ir darną?


Skaityti plačiau


VIENOS DIENOS KOUČINGO PROGRAMA


KOUČINGAS


Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant keturių intelektų stiprybę ir darną?


Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus. Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.


Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.


HOLISTINIS KOUČINGAS.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.


Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!TEMOS:REZULTATAS:
_____________

MOKYMŲ TRUKMĖ - 6 ak. val. (1 diena) 

_____________


Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.


TRIJŲ DIENŲ 

KOUČINGO PROGRAMA 


Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Skaityti plačiau


TRIJŲ DIENŲ KOUČINGO PROGRAMAKoučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti  iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus. Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.


Žymūs išminčiai, kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.


HOLISTINIS KOUČINGAS. 

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą. 


Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!

 

 

PIRMA DIENA


TEMOS:


REZULTATAS:

 

ANTRA DIENA


TEMOS:


REZULTATAS:TREČIA DIENA


TEMOS:


REZULTATAS:


_____________

MOKYMŲ TRUKMĖ - 18 ak. val. (3 dienos) 

_____________


Galimas įvairus mokymų formatas, derinamas individualiai.