Mokymai | Renginiai Online

Holistinis koučingas |

Praktinis pritaikymas.


Online video 8-ių paskaitų ciklas,

norintiems mokytis savarankiškai,

savo tempu ir sau patogiu laiku.


Skaityti plačiau


Kviečiame į Online video 8-ių paskaitų ciklą, norintiems mokytis savarankiškai, savo tempu ir sau patogiu laiku:


“Holistinis koučingas. Praktinis pritaikymas.”


Lektoriai:

Ana Kukienė - vizionierė, mentorė, asmens ugdymo programų kūrėja-lektorė, sertifikuota Theta Healing® instruktorė, profesionali Theta Healing® koučerė, hipnoterapeutė-regresologė, kosmagramos skaitymo meistrė, lektorė.

Ernestas Kukė - profesionalus Theta Healing® koučeris, tarologas, kosmologas, teisminės medicinos ekspertas - Cambridge universitetas.


_____________


Holistinis koučingas.


Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant savo keturių intelektų stiprybę ir darną?

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus.

Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

Žymūs išminčiai, tokie kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.

Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!

Šių žinių dėka, jausitės “self-sufficient” asmenybe!


_____________


Temos:


1 paskaita


Temos:

- Įvadas į holistinį koučingą - tikslai ir sąvokos.

- Resursai (energija).

- Karpman’o trikampis.


Rezultatas:

- sužinosite PQ, IQ, EQ ir SQ sąvokas, jų vaidmenį bei naudas;

- sužinosite apie žmogaus instinktus ir jų įtakojamas reakcijas;

- išmoksite ugdyti sąmoningas reakcijas;

- sužinosite kokie yra resursų tipai;

- sužinosite kaip jų pasisemti nenaudojant kompensacijos mechanizmų;

- susipažinsite su destruktyviomis ir pozityviomis Karpman’o trikampio rolėmis ir keitimo būdais.


2 paskaita


Temos:

- Santykiai kaip veidrodis.

- Asmens pasaulio suvokimo tipai.

- EMDR.

- Emocijos/Jausmai.


Rezultatas:

- susipažinsite su žmogaus veidrodžio diagnostiniu konceptu;

- suprasite kokiais atvejais žmonės atspindi jus ir/ar jūsų elgesį;

- kaip nustoti būti veidrodžiu kitiems;

- išmoksite atpažinti informacijos priėmimo ir perdavimo būdus pagal žmogaus tipą;

- išmoksite naudoti EMDR terapiją;

- Susipažinsite su emocijų ir jausmų formavimo ciklais.


3 paskaita


Temos:

- Emocinis tonas.

- Neurografika.

- Psichosomatika.


Rezultatas:

- sužinosite apie emocinio tono skalę;

- sužinosite apie veiksmus ir jų rezultatus kylančius iš kiekvieno emocinio tono;

- susipažinsite su informacija kaip kelti emocinį toną;

- išmoksite taikyti neurografikos metodą;

- sužinosite apie fizinės ir psichoemocinės būklės sąsajas.


4 paskaita


Temos:

- Žmogaus fiziologija.

- Mityba, judesys.

- Raumenų testai.

- Energetiniai kanalai, energetiniai centrai.


Rezultatas:

- susipažinsite su žmogaus hormonine sistema ir smegenų veikimo principais;

- sužinosite apie biocheminius procesus vykstančius organizme ir mitybos įtaką tam;

- išmoksite naudoti įvairius raumenų testus įsitikinimų atpažinimui;

- sužinosite apie galimus įsitikinimus, esančius energetiniuose centruose.


5 paskaita


Temos:

- Meditacija. Įėjimo į „alfa“ ir „teta“ meditacijų būdai.

- Perspektyvos perkėlimo technika.

- Koučingo klausimai.


Rezultatas:

- išmoksite pasiekti „alfa“ ir „teta“ būsenas per meditaciją;

- išmoksite naudoti perspektyvos perkėlimo techniką;

- sužinosite klausimų tipus;

- išmoksite naudoti tinkamus atvirus klausimus problemai spręsti.


6 paskaita


Temos:

- Dilts’o piramidė.

- Manifestacija.

- Veiksmų revizija.


Rezultatas:

- susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;

- išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;

- išmoksite naudoti planavimo praktikas;

- susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų.


7 paskaita


Temos:

- Gebėjimai/talentai (ugdymas).

- Vertybių skalė.

- Įsitikinimai/nuostatos.


Rezultatas:

- išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;

- išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;

- išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;

- išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti tikslus.


8 paskaita


Temos:

- Subasmenybės (rolės).

- Misija.


Rezultatas:

- Susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;

- išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;

- pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;

- išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.


_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai pažymėjimai.


_____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui - 239 € (8 paskaitos).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:


VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai

NLP - neurolingvistinis programavimas |

Praktinis pritaikymas.


Online video 12-ių sertifikuoti kursai,

norintiems mokytis savarankiškai,

savo tempu ir sau patogiu laiku.


Skaityti plačiau


Kviečiame į Online video kursus, norintiems mokytis savarankiškai, savo tempu ir sau patogiu laiku:


NLP - Neurolingvistinis programavimas | Praktinis pritaikymas.


Lektorė: Diana Bumblytė


Diana Bumblytė - psichologė, NLP licencijuota meistrė, STEP tobulėjimo sprendimai | EXORO lektorė ir konsultantė, koučerė, lektorė.


_____________


NLP – praktinės psichologijos kryptis, kuri apjungia efektyviausius bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, savo mąstysenos ir elgesio koregavimo, geros savijautos kūrimo metodus.

Neurolingvistinis programavimas:

- Neuro - apibūdina tuos neurologinius procesus, kurie atsakingi už informacijos saugojimą, apdorojimą ir perdavimą. Ypatingą pasisekimą NLP pasiekė atskleidžiant vidinės informacijos priėmimo ir apdorojimo struktūras.

- Lingvistinis - pabrėžia svarbų kalbos vaidmenį, apibūdinant mąstymo strategijos ir elgesio modelių ypatybes ir organizuojant komunikacijos procesus.

- Programavimas - apibrėžia mąstymo ir elgesio procesų sistemingumą.

Didžiausi gyvenime pasikeitimai pradeda vykti kai suvokiame, kad turime pasirinkimą kokie norime būti ir ką norime daryti.

NLP - tai įkvėpimo šaltinis ir gidas į sėkmę.


_____________


Temos:


1 paskaita


- NLP samprata ir principai.

- NLP pagrindinės sąvokos arba darbo instrumentai.

- NLP taikymo galimybės.

- Psichologinis konsultavimas (Koučingas) NLP pagrindu.


2 paskaita


- NLP ir tarpusavio santykiai.

- Kaip sutarti ir susitarti su pačiais įvairiausiais žmonėmis.

- Reprezentacinės sistemos ir išsami jų analizė.

- Vizualinis, akustinis, kinestetinis/ digitalinis mąstymo, elgesio/ bendravimo ir veiklos stilius.

- Efektyvaus bendravimo etapai.

- Konfliktų sprendimo principaiir harmoningos bendravimo erdvės ir geranoriškos atmosferos kūrimas.


3 paskaita


- NLP ir savęs tobulinimas. Tikslai ir galimybės juos pasieki.

- Loginių įsitikinimų piramidė.

- Gerai suformuluoto rezultato technika.

- Dekarto koordinatės.

- Ką daryti, kai nežinai ko nori?

- Ką daryti kai negali apsispręsti tarp kelių variantų?

- Kada žinai ko nori, tačiau nežinai kaip tai pasiekti?

- Tikslų ir priemonių juos pasiekti atskyrimas vienas nuo kito.

- Laiko linija - metodas numatyti ateitį.


4 paskaita


- NLP ir sveikata.

- Streso įveikimas ir sveikatos stiprinimas NLP metodų dėka.

- Neigiamų emocijų valdymas ir ribojančių įsitikinimų transformacija.

- Streso poveikis, ligų perprogramavimas.

- Kodėl sergame? - pagrindinės susirgimų priežastys.


5 paskaita


- Psichologinis portretas, asmenybės ypatumai.

- Asmenybės ypatumai.

- Kryptis į aukštesnįjį "Aš".

- Sėkmės veiksniai ir saviaktualizacijos lygiai.

- Susipažinkime su savo pasąmone.


6 paskaita


- Likimo perprogramavimas.

- Kaip suformuluoti rezultatą ir jį perprogramuoti.

- Darbas su "Aš" vaizdais.

- Būsenų optimizacija.

- Lemtingi veiksmai ir elgesys.

- Įsitikinimai darantys įtaką likimui.

- Submodalumų perprogramavimas.


7 paskaita


- "Mes kilę iš vaikystės", - vaikystės poveikis suaugusio žmogaus gyvenimui.

- Tėvų nurodymai, kaip "prakeikimas".

- Gyvenimo ir likimo scenarijai.

- Vidinio vaiko terapija.

- Praeitis prieš ateitį.


8 paskaita


- Aš visa "Visata", mano "Visatos" gyventojai.

- Mūsų sąmonės vienetai.

- Subasmenybės.

- Atskirų asmenybės dalių sugrąžinimas į visumą.


9 paskaita


- Laikas mūsų gyvenime ir likime.

- Laikai, kuriuose mes gyvename.

- Mūsų laiko linija.

- Dabartis dėl ateities.


10 paskaita


- Realybės labirintuose.

- "Meta" – programos.

- Gyvenimo vertybės.

- Įsitikinimų paradoksai.


11 paskaita


- Kelionė - prasmė ir tikslai.

- Gyvenimo prasmės ir paskirties paieškos.

- Misijos atradimas ir konkretinimas.

- Gyvenimo tikslai ir užduotys veikloje.

- Rezultatai, kurie mūsų laukia.

- Strategijos, kurias naudojame.


12 paskaita


- Žaidimas į "gylį" ir "aukštį".

- Darbas su simboliais.

- Struktūrinė simbolių drama.

- Asmenybės augimo simboliai ir kreipimasis į vidinius mokytojus.


_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai sertifikatai.


_____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui - 299 € (12 paskaitų).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:


VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai

Kaip efektyviai pakelti savivertę?

Praktinis pritaikymas.


Online video 4-ių paskaitų ciklas,

norintiems mokytis savarankiškai,

savo tempu ir sau patogiu laiku.Skaityti plačiau


Kviečiame į Online video paskaitų ciklą, norintiems mokytis savarankiškai, savo tempu ir sau patogiu laiku:

Kaip efektyviai pakelti savivertę? Praktinis pritaikymas.

Lektorė: Jolanta Šindeikienė

Jolanta Šindeikienė - gydytoja, saviugdos trenerė, Reiki meistrė/mokytoja, organizatorė, konsultantė. Praktikuoja jogą, kvėpavimo praktikas, domisi Vedų filosofija.

_____________


„Kaip efektyviai pakelti savivertę“

Gyvenime dažnai žvalgomės į aplinkinius ir kartais atrodo, kad kitiems geriau sekasi pasiekti savo tikslų, bendrauti su aplinkiniais, išsireikalauti geresnių sąlygų darbe ir būti laimingais šeimoje.

O svarbiausia, atrodo, kad kitus labiau nei mus gerbia aplinkiniai.

Tačiau, yra toks posakis: „niekas mūsų neįvertins nei centu daugiau negu patys save vertiname“.

Taigi, šiame seminarų cikle kalbėsime apie vertę - kaip ir kiek save vertiname, kaip formuojasi ir nuo ko priklauso mūsų savivertė, išmoksime atpažinti žemą savivertę. Taip pat, sužinosime, kaip efektyviai pakelti savivertę, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, nubrėžti ribas, išmokti pasakyti „ne“, įgauti didesnį pasitikėjimą savimi ir kitais bei išmokti elgtis konfliktinėse situacijose.

Seminarų ciklas skiriamas: siekiantiems išmokti labiau pasitikėti savimi ir tapti atsakingais už savo gyvenimą.

Seminarų nauda: nuosekliai ugdantis savivertę žmogus išmoksta siekti aukštesnių rezultatų, lengviau lipa karjeros laiptais.

Auganti savivertė užkerta kelią baimei suklysti ir skatina tobulėti.

Padidinus savivertės jausmą, greičiau sprendžiamos santykių problemos, atsisakoma toksiškų santykių, atsispiriama psichologinėms manipuliacijoms, pagerėja emocinė ir psichologinė būsena, atsikratoma kaltės ir gėdos jausmo.

_____________


Temos:

1 paskaita

Prigimties savybių įtaka savivertės vystymuisi.

 1. Kas yra prigimtis?

 2. Prigimties savybių nustatymo būdai.

 3. Prigimties realizacijos įtaka savivertei.

2 paskaita

Auklėjimo ir aplinkybių įtaka savivertės vystymuisi.

 1. Ydingas šeimos modelis.

 2. Auklėjimo klaidos.

 3. Ego pozicijos vystymas.

3 paskaita

Žemos savivertės išraiška.

 1. Nesubalansuotas protas ir emocijos.

 2. Aukos/agresoriaus sindromas.

 3. Nesusiklostantys santykiai.

 4. Savirealizacijos stoka.

4 paskaita

Savivertės kėlimo būdai.

 1. Aukos/agresoriaus sindromo „gydymas“.

 2. Technikos emocijoms balansuoti.

 3. Naujo požiūrio formavimas.

 4. Įpročių keitimas.

_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai pažymėjimai._____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui - 120 € (4 paskaitos).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:

VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai