Išoriniai mokymai

Online | Holistinis koučingas.

Praktinis pritaikymas.


Data: 2022 m.


Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.Skaityti plačiau


Kviečiame visus į Online mokymus Lietuvos laiku per Zoom platformą:


“Holistinis koučingas. Praktinis pritaikymas.”


Lektoriai:

Ana Kukienė - vizionierė, mentorė, asmens ugdymo programų kūrėja-lektorė, sertifikuota Theta Healing® instruktorė, profesionali Theta Healing® koučerė, hipnoterapeutė-regresologė, kosmagramos skaitymo meistrė, lektorė.

Ernestas Kukė - profesionalus Theta Healing® koučeris, tarologas, kosmologas, teisminės medicinos ekspertas - Cambridge universitetas.


_____________


Holistinis koučingas.


Kaip tapti savo paties vedliu, mentoriumi, ugdant savo keturių intelektų stiprybę ir darną?

Koučingas (angl. coaching) - tai procesas, padedantis žmogui atskleisti savo aukščiausią potencialą, ugdantis gebėjimą savarankiškai spręsti iškilusius sunkumus, rasti atsakymus į dominančius klausimus.

Taip mes patys tampame savo vedliais, nepriklausomais nuo išorinių “ekspertų”.

Žymūs išminčiai, tokie kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis savo mokymuose įvairių klausimų dėka, skatindavo mokinius mąstyti, ieškoti ryšių, sąsajų, prieštaravimų. Nenuostabu, kad tai duodavo geriausius tobulėjimo, mokymosi rezultatus.

Kodėl ši koučingo sistema holistinė? Nes, ji visapusiškai skatina ugdyti fizinį, protinį, emocinį bei dvasinį intelektą ir juos darniai integruoti į žmogaus gyvenimą.

Mes patys galime būti savo koučeriais, jei nuolat sau kelsime teisingus klausimus!

Šių žinių dėka, jausitės “self-sufficient” asmenybe!


_____________


Data:

Greitu metu bus paskelbta.


_____________


Paskaitų temos:


1 paskaita


Temos:

- Įvadas į holistinį koučingą - tikslai ir sąvokos.

- Resursai (energija).

- Karpman’o trikampis.


Rezultatas:

- sužinosite PQ, IQ, EQ ir SQ sąvokas, jų vaidmenį bei naudas;

- sužinosite apie žmogaus instinktus ir jų įtakojamas reakcijas;

- išmoksite ugdyti sąmoningas reakcijas;

- sužinosite kokie yra resursų tipai;

- sužinosite kaip jų pasisemti nenaudojant kompensacijos mechanizmų;

- susipažinsite su destruktyviomis ir pozityviomis Karpman’o trikampio rolėmis ir keitimo būdais.


2 paskaita


Temos:

- Santykiai kaip veidrodis.

- Asmens pasaulio suvokimo tipai.

- EMDR.

- Emocijos/Jausmai.


Rezultatas:

- susipažinsite su žmogaus veidrodžio diagnostiniu konceptu;

- suprasite kokiais atvejais žmonės atspindi jus ir/ar jūsų elgesį;

- kaip nustoti būti veidrodžiu kitiems;

- išmoksite atpažinti informacijos priėmimo ir perdavimo būdus pagal žmogaus tipą;

- išmoksite naudoti EMDR terapiją;

- Susipažinsite su emocijų ir jausmų formavimo ciklais.


3 paskaita


Temos:

- Emocinis tonas.

- Neurografika.

- Psichosomatika.


Rezultatas:

- sužinosite apie emocinio tono skalę;

- sužinosite apie veiksmus ir jų rezultatus kylančius iš kiekvieno emocinio tono;

- susipažinsite su informacija kaip kelti emocinį toną;

- išmoksite taikyti neurografikos metodą;

- sužinosite apie fizinės ir psichoemocinės būklės sąsajas.


4 paskaita


Temos:

- Žmogaus fiziologija.

- Mityba, judesys.

- Raumenų testai.

- Energetiniai kanalai, energetiniai centrai.


Rezultatas:

- susipažinsite su žmogaus hormonine sistema ir smegenų veikimo principais;

- sužinosite apie biocheminius procesus vykstančius organizme ir mitybos įtaką tam;

- išmoksite naudoti įvairius raumenų testus įsitikinimų atpažinimui;

- sužinosite apie galimus įsitikinimus, esančius energetiniuose centruose.


5 paskaita


Temos:

- Meditacija. Įėjimo į „alfa“ ir „teta“ meditacijų būdai.

- Perspektyvos perkėlimo technika.

- Koučingo klausimai.


Rezultatas:

- išmoksite pasiekti „alfa“ ir „teta“ būsenas per meditaciją;

- išmoksite naudoti perspektyvos perkėlimo techniką;

- sužinosite klausimų tipus;

- išmoksite naudoti tinkamus atvirus klausimus problemai spręsti.


6 paskaita


Temos:

- Dilts’o piramidė.

- Manifestacija.

- Veiksmų revizija.


Rezultatas:

- susipažinsite su Dilts’o piramide ir jos taikymo būdais;

- išmoksite suprasti/išsiaiškinti savo tikruosius troškimus ir norus, juos formuluoti ir įvairių technikų pagalba juos manifestuoti;

- išmoksite naudoti planavimo praktikas;

- susipažinsite su unikalia technika - 13 sprendimų.


7 paskaita


Temos:

- Gebėjimai/talentai (ugdymas).

- Vertybių skalė.

- Įsitikinimai/nuostatos.


Rezultatas:

- išmoksite atpažinti savo talentus/gebėjimus;

- išmoksite įvertinti jų pakankamumą norimam tikslui įgyvendinti;

- išmoksite išsiaiškinti savo kertines vertybes, kuriomis remiantis priimate sprendimus;

- išmoksite aptikti įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti tikslus.


8 paskaita


Temos:

- Subasmenybės (rolės).

- Misija.


Rezultatas:

- Susipažinsite su galimomis rolėmis ir jų pritaikymu įvairiose gyvenimo sferose;

- išmoksite atlikti subasmenybių subalansavimo meditaciją;

- pažinsite valdančius kompleksus ir darbo su jais būdus;

- išmoksite išsigryninti aukščiausią savimotyvacijos priežastį.

_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai pažymėjimai.


_____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui - ... € (8 paskaitos).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:


VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________


DĖMESIO !!!

Paskaitų metu įrašinėti, daryti audio/video įrašus, filmuoti, fotografuoti, platinti medžiagą

- GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.


_____________Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai

Online kursai | NLP - neurolingvistinis programavimas.

Praktinis pritaikymas.


Data: 2022 m.


Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.


Skaityti plačiau


Kviečiame visus į Online sertifikuotus kursus Lietuvos laiku per Zoom platformą:


NLP - Neurolingvistinis programavimas | Praktinis pritaikymas.


Lektorė: Diana Bumblytė


Diana Bumblytė - psichologė, NLP licencijuota meistrė, STEP tobulėjimo sprendimai | EXORO lektorė ir konsultantė, koučerė, lektorė.

_____________


Data:

Greitu metu bus paskelbta.


_____________


NLP - praktinės psichologijos kryptis, kuri apjungia efektyviausius bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, savo mąstysenos ir elgesio koregavimo, geros savijautos kūrimo metodus.

Neurolingvistinis programavimas:

- Neuro - apibūdina tuos neurologinius procesus, kurie atsakingi už informacijos saugojimą, apdorojimą ir perdavimą. Ypatingą pasisekimą NLP pasiekė atskleidžiant vidinės informacijos priėmimo ir apdorojimo struktūras.

- Lingvistinis - pabrėžia svarbų kalbos vaidmenį, apibūdinant mąstymo strategijos ir elgesio modelių ypatybes ir organizuojant komunikacijos procesus.

- Programavimas - apibrėžia mąstymo ir elgesio procesų sistemingumą.

Didžiausi gyvenime pasikeitimai pradeda vykti kai suvokiame, kad turime pasirinkimą kokie norime būti ir ką norime daryti.

NLP - tai įkvėpimo šaltinis ir gidas į sėkmę.


_____________


Temos:


1 paskaita


- NLP samprata ir principai.

- NLP pagrindinės sąvokos arba darbo instrumentai.

- NLP taikymo galimybės.

- Psichologinis konsultavimas (Koučingas) NLP pagrindu.


2 paskaita


- NLP ir tarpusavio santykiai.

- Kaip sutarti ir susitarti su pačiais įvairiausiais žmonėmis.

- Reprezentacinės sistemos ir išsami jų analizė.

- Vizualinis, akustinis, kinestetinis/ digitalinis mąstymo, elgesio/ bendravimo ir veiklos stilius.

- Efektyvaus bendravimo etapai.

- Konfliktų sprendimo principaiir harmoningos bendravimo erdvės ir geranoriškos atmosferos kūrimas.


3 paskaita


- NLP ir savęs tobulinimas. Tikslai ir galimybės juos pasieki.

- Loginių įsitikinimų piramidė.

- Gerai suformuluoto rezultato technika.

- Dekarto koordinatės.

- Ką daryti, kai nežinai ko nori?

- Ką daryti kai negali apsispręsti tarp kelių variantų?

- Kada žinai ko nori, tačiau nežinai kaip tai pasiekti?

- Tikslų ir priemonių juos pasiekti atskyrimas vienas nuo kito.

- Laiko linija - metodas numatyti ateitį.


4 paskaita


- NLP ir sveikata.

- Streso įveikimas ir sveikatos stiprinimas NLP metodų dėka.

- Neigiamų emocijų valdymas ir ribojančių įsitikinimų transformacija.

- Streso poveikis, ligų perprogramavimas.

- Kodėl sergame? - pagrindinės susirgimų priežastys.


5 paskaita


- Psichologinis portretas, asmenybės ypatumai.

- Asmenybės ypatumai.

- Kryptis į aukštesnįjį "Aš".

- Sėkmės veiksniai ir saviaktualizacijos lygiai.

- Susipažinkime su savo pasąmone.


6 paskaita


- Likimo perprogramavimas.

- Kaip suformuluoti rezultatą ir jį perprogramuoti.

- Darbas su "Aš" vaizdais.

- Būsenų optimizacija.

- Lemtingi veiksmai ir elgesys.

- Įsitikinimai darantys įtaką likimui.

- Submodalumų perprogramavimas.


7 paskaita


- "Mes kilę iš vaikystės", - vaikystės poveikis suaugusio žmogaus gyvenimui.

- Tėvų nurodymai, kaip "prakeikimas".

- Gyvenimo ir likimo scenarijai.

- Vidinio vaiko terapija.

- Praeitis prieš ateitį.


8 paskaita


- Aš visa "Visata", mano "Visatos" gyventojai.

- Mūsų sąmonės vienetai.

- Subasmenybės.

- Atskirų asmenybės dalių sugrąžinimas į visumą.


9 paskaita


- Laikas mūsų gyvenime ir likime.

- Laikai, kuriuose mes gyvename.

- Mūsų laiko linija.

- Dabartis dėl ateities.


10 paskaita


- Realybės labirintuose.

- "Meta" – programos.

- Gyvenimo vertybės.

- Įsitikinimų paradoksai.


11 paskaita


- Kelionė - prasmė ir tikslai.

- Gyvenimo prasmės ir paskirties paieškos.

- Misijos atradimas ir konkretinimas.

- Gyvenimo tikslai ir užduotys veikloje.

- Rezultatai, kurie mūsų laukia.

- Strategijos, kurias naudojame.


12 paskaita


- Žaidimas į "gylį" ir "aukštį".

- Darbas su simboliais.

- Struktūrinė simbolių drama.

- Asmenybės augimo simboliai ir kreipimasis į vidinius mokytojus.


_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai sertifikatai.


_____________


Kursų mokestis asmeniui - ... € (12 paskaitų).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:


VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________


DĖMESIO !!!

Paskaitų metu įrašinėti, daryti audio/video įrašus, filmuoti, fotografuoti, platinti medžiagą

- GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.


_____________


Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai

Online |

Kaip efektyviai pakelti savivertę?

Praktinis pritaikymas.


Data: 2022 m.


Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.Skaityti plačiau


Kviečiame visus į Online 4-ių paskaitų ciklą Lietuvos laiku per Zoom platformą:

Kaip efektyviai pakelti savivertę? Praktinis pritaikymas.

Lektorė: Jolanta Šindeikienė

Jolanta Šindeikienė - gydytoja, saviugdos trenerė, Reiki meistrė/mokytoja, organizatorė, konsultantė. Praktikuoja jogą, kvėpavimo praktikas, domisi Vedų filosofija.

_____________


Data:

Greitu metu bus paskelbta.


_____________


„Kaip efektyviai pakelti savivertę“

Gyvenime dažnai žvalgomės į aplinkinius ir kartais atrodo, kad kitiems geriau sekasi pasiekti savo tikslų, bendrauti su aplinkiniais, išsireikalauti geresnių sąlygų darbe ir būti laimingais šeimoje.

O svarbiausia, atrodo, kad kitus labiau nei mus gerbia aplinkiniai.

Tačiau, yra toks posakis: „niekas mūsų neįvertins nei centu daugiau negu patys save vertiname“.

Taigi, šiame seminarų cikle kalbėsime apie vertę - kaip ir kiek save vertiname, kaip formuojasi ir nuo ko priklauso mūsų savivertė, išmoksime atpažinti žemą savivertę. Taip pat, sužinosime, kaip efektyviai pakelti savivertę, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, nubrėžti ribas, išmokti pasakyti „ne“, įgauti didesnį pasitikėjimą savimi ir kitais bei išmokti elgtis konfliktinėse situacijose.

Seminarų ciklas skiriamas: siekiantiems išmokti labiau pasitikėti savimi ir tapti atsakingais už savo gyvenimą.

Seminarų nauda: nuosekliai ugdantis savivertę žmogus išmoksta siekti aukštesnių rezultatų, lengviau lipa karjeros laiptais.

Auganti savivertė užkerta kelią baimei suklysti ir skatina tobulėti.

Padidinus savivertės jausmą, greičiau sprendžiamos santykių problemos, atsisakoma toksiškų santykių, atsispiriama psichologinėms manipuliacijoms, pagerėja emocinė ir psichologinė būsena, atsikratoma kaltės ir gėdos jausmo.

_____________

Temos:

1 paskaita

Prigimties savybių įtaka savivertės vystymuisi.

 1. Kas yra prigimtis?

 2. Prigimties savybių nustatymo būdai.

 3. Prigimties realizacijos įtaka savivertei.

2 paskaita

Auklėjimo ir aplinkybių įtaka savivertės vystymuisi.

 1. Ydingas šeimos modelis.

 2. Auklėjimo klaidos.

 3. Ego pozicijos vystymas.

3 paskaita

Žemos savivertės išraiška.

 1. Nesubalansuotas protas ir emocijos.

 2. Aukos/agresoriaus sindromas.

 3. Nesusiklostantys santykiai.

 4. Savirealizacijos stoka.

4 paskaita

Savivertės kėlimo būdai.

 1. Aukos/agresoriaus sindromo „gydymas“.

 2. Technikos emocijoms balansuoti.

 3. Naujo požiūrio formavimas.

 4. Įpročių keitimas.

_____________


Dalyviams bus suteikti elektroniniai pažymėjimai.


_____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui - ... € (4 paskaitos).

Suteikiama daloma medžiaga.

Apmokėjimas - bankiniu pavedimu arba grynais Vilniuje.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.


_____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:

VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________

REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418

_____________


DĖMESIO !!!

Paskaitų metu įrašinėti, daryti audio/video įrašus, filmuoti, fotografuoti, platinti medžiagą

- GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.


_____________

Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai


LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai


NEMOKAMA paskaita-meditacija Online│

Kaip pajausti vidinę ramybę, kai išoriniame pasaulyje chaosas?Data: 2022 m., kovo 31 d., ketvirtadienis.


Laikas: 18.30 - 19.30 val., Lietuvos laiku.


Skaityti plačiau

Kviečiame visus į nemokamą online paskaitą | meditaciją:

Kaip pajausti vidinę ramybę, kai išoriniame pasaulyje chaosas?

Lektorė: Lina Varnaitė - Šerėnienė

Lina Varnaitė - Šerėnienė - runologė, Reiki meistrė, tarologė, bekontaktinio masažo specialistė, pagal Džunos Davitašvili metodą, praktikuojanti ezoterikė, anglų kalbos filologė, lektorė.

_____________

Data: 2022 m., kovo 31 d., ketvirtadienis.

Laikas: 18.30 - 19.30 val., Lietuvos laiku.

Būtina registracija!

Paskaita vyks per Zoom platformą.

Galimybė prisijungti yra tik 100 dalyvių. Kitiems prisiregistravusiems bus galimybė peržiūrėti vaizdo įrašą.

Dalyviams Zoom prisijungimas bus atsiųstas kelias valandas prieš paskaitą.


_____________

Paskaitos eiga:

· Paskaitos metu kalbėsime apie stresą ir jo poveikį mūsų organizmui.

· Aptarsime streso įveikimo būdus bei technikas.

· Praktikuosime kvėpavimo pratimus, kurie padeda apsiraminti stresą keliančiose situacijose.

· Atliksime „meilės“ ir „ramybės“ meditaciją.

_____________

REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:

https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418

_____________

Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai

LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai


NEMOKAMA online | meditacija: Emocijų (ne)valdymo būdai | Kvėpavimo technika | Joshin Kokyo Ho | Trijų protų sujungimasData: 2022 m., gegužės 3 d., antradienis.


Laikas: 18.30 - 19.30 val., Lietuvos laiku.


Skaityti plačiau

Kviečiame visus į nemokamą online paskaitą | meditaciją:

Emocijų (ne)valdymo būdai | Kvėpavimo technika | Joshin Kokyo Ho | Trijų protų sujungimas


Lektorius: Sigitas Povilaitis


Sigitas Povilaitis - jau 30 metų dirba netradicinės medicinos ir parapsichologijos srityje. Jis yra sertifikuotas, vienas pirmųjų Reiki Meistras Mokytojas Lietuvoje, pagal Reiki Usui Shiki Ryoho natūralią sistemą (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher), Reiki Meistras Mokytojas pagal tibetiečių natūralią sistemą (Tibetans Reiki Master Promotor). Sankt Peterburge baigė Tarptautinę medicininės parapsichologijos ir netradicinių metodų mokyklą „Tibeto nemirtingumo mokykla”, bekontaktinio bioenergetinio masažo kursus pagal Džiunos Davitašvili sistemą, mokėsi Altajaus šamanų gydymo technikų, japoniškų Reiki harmonijos atstatymo technikų pagal Usui Reiki Ryoho sistemą, yra rytietiško rebefingo pradininkas Lietuvoje, praktikuoja Dzogchen praktiką.Data: 2022 m., gegužės 3 d., antradienis.

Laikas: 18.30 - 19.30 val., Lietuvos laiku.

Paskaita vyks per Zoom platformą.


Būtina registracija.

Galimybė prijungti yra tik 100 dalyvių.

Kitiems prisiregistravusiems bus galimybė peržiūrėti vaizdo įrašą.

Dalyviams Zoom prisijungimas bus atsiųstas likus kelioms valandoms iki paskaitos.


_____________


Kvėpavimo technika: Joshin Kokyo Ho. Šis kvėpavimas sugrąžina mus į tikrąjį dvasinio ir fizinio stabilumo centrą pilvo srityje.

Jei pas mus pilvo srityje, apatiniame dian ten (Tan den) yra užtektinai energijos, mūsų gyvenimas tampa visai kitoks.

Kitoks tampa ir bendravimas su aplinka bei žmonėmis.

Keičiasi mūsų sąmonė, mes daromės ramesni. Keičiasi ir mūsų fizinės, emocinės bei mentalinės reakcijos į aplinką.

Todėl, jūs daug ramiau ir efektyviau galite reaguoti į situacijas, į kurias patenkate. Jūs šias situacijas galite ramiau priimti ir rasti tinkamesnius jų sprendimus.

Ši praktika nuramina protą, emocijas, o perteklinę energiją, grąžiną į jūsų centrą, į pilvo sritį. Dėl to, jūs turite daugiau energijos, stiprėja jūsų imunitetas.

Nuo energijos kiekio jūsų pilvo srityje priklauso ir visas kitas jūsų gyvenimo kūrybinis bei savirealizacinis procesas.


_____________


Registracija | informacija:

https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________


Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai

LinkedIn'e: Mokymai - RenginiaiOnline |

Regresinė hipnoterapija - regresinė meditacija
Data: 2022 m., 4-ių paskaitų ciklas.

Gegužės - 10, 17, 24, 31 d., antradieniais.


Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.


Skaityti plačiau

Kviečiame visus į Online 4-ių paskaitų ciklą Lietuvos laiku:

"Regresinė hipnoterapija - Regresinė meditacija. Praktinis pritaikymas."


Lektorė: Ana Kukienė


Ana Kukienė - Hipnologė, sertifikuota Theta Healing® instruktorė, profesionali Theta Healing® koučerė, kristalų dėlionės praktikė, nuotolinio matymo specialistė (Remote Viewing CRW viewer), kineziterapijos specialistė, regresologė, lektorė.Paskaitų datos:

Datos (4-ių paskaitų ciklas):

2022 m.

Gegužės - 10, 17, 24, 31 d., antradieniais.

Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.

Paskaitos vyksta per Zoom platformą.

Dalyviams Zoom prisijungimas/instrukcija bus atsiųstas kelias valandas prieš paskaitą.

Prijungiami dalyviai pagal registracijoje nurodytą vardą/pavardę.

Būtina registracija.


_____________


Žmogaus jutiminiai organai nuolat suvokia aplinkinį pasaulį, o nervų sistema visa tai užfiksuoja chronologiškai. Pojūčių srautas iš supančio pasaulio yra daug platesnis, nei galite tai suvokti.

Dabar, kai sutelkėte dėmesį į šių eilučių skaitymą, galite net nepastebėti triukšmo ir garsų, esančių aplink bei nugaros, ir rankų padėties.

Taip pat daugelio tyrimų metu buvo nustatyta, kad žmogus prisimena įvykius, kurie vyko dar prieš jo gimimą. Šie prisiminimai yra individualūs, o įvykiai, kuriuos žmonės apibūdina šiuose prisiminimuose, jiems yra tokie pat realūs, kaip ir šio gyvenimo prisiminimai.

Jie gali būti prieštaringi, tačiau yra tiesioginių ir netiesioginių šių prisiminimų patikimumo įrodymų. Visa tai liudija mūsų sielos nemirtingumą.

Visas šias patirtis galima prisiminti taikant regresinę hipnoterapiją.

Jos metu pamažu atveriami vartai į pasąmonę ir joje glūdinčius prisiminimus.

Regresinė hipnoterapija - tai puiki galimybė atrasti atsakymus į daugelį klausimų, kurie susikaupė praeityje.


Taikant regresinę hipnoterapiją galima:


- suprasti mentalines ligų priežastis;

- rasti probleminių situacijų sprendimus;

- išsilaisvinti nuo nuoskaudų, pykčio, neapykantos, karingumo, varginančių priklausomybių;

- atsikratyti fobijų ir baimių;

- plėtoti įgūdžius, talentus ir sugebėjimus;

- suvokti savo amžiną dvasinę prigimtį, kuri yra kupina žinių ir palaimos.

1. Nustatyta, kad tiksliai nustačius pagrindinį įvykį psichosomatinės ligos struktūroje, ši liga lengvai išsprendžiama. Regresinė hipnozė tam padeda!

2. Pakartotinis sunkių ir neišspręstų įvykių pergyvenimas leidžia geriau juos suprasti ir rasti išeitį iš situacijos. Regresinė hipnozė padeda susiprasti ir priimti sprendimą!

3. Kiekvienas žmogus turi daugybę sugebėjimų ir stiprybių, nors jis to ir nežino. Pasinerdami į ”praeitį”, jūs gaunate prieigą prie savo paslėptų sugebėjimų. Regresinė hipnozė padeda atsiverti Jūsų gebėjimams!

4. Kiekvienas žmogus praeityje patyrė skaudžių išgyvenimų susijusių su sielvartu, praradimais, baime, nuoskauda ir gėda. Tai yra širdies randai, kurie vis mažiau skauda, bet negyja. Grįžimas į praeities situacijas taikant regresinę hipnozę leidžia transformuoti sielvartą, skausmą, baimę, susierzinimą ir gėdos jausmą. Regresinė hipnozė Jus išlaisvina!

5. Praėjusių gyvenimų ”išgyvenimas” savaime gali atverti žmogaus akis į jo prigimtį, gyvenimo tikslą ir prasmę. Savo prisiminimų dėka įsitikinkite, kad Jūs esate ”didesnis” už savo kūną. Regresinė hipnozė atveria akis, plečia suvokimą!


Regresinės hipnoterapijos kurso metu sužinosite:


- Regresinės hipnozės apibrėžimą ir tikslą;

- Kokie yra atminties tipai?

- Hipnologo vaidmuo ir kokias savybes turėtų turėti hipnologas?

- Kaip pradėti sesiją, kokia hipnologo užduotis sesijos pradžioje?

- Kokios yra kontraindikacijos sesijai?

- Transo fenomenologija. Hipnozės reiškiniai: katalepsija, anestezija, levitacija, amnezija;

- Transo gylis. Transo stadijos;

- Kas yra EMDR terapija? (angl. Eye Movement and Desensitization and Reprocessing)

- Kas yra laiko linija ir kaip hipnotizuotojo sąmonė juda?

- Kokios yra laiko linijos rūšys?


Išmoksite:


- Nustatyti, suformuluoti regresinės hipnozės tikslą;

- Kaip atlikti šias praktikas: buvimas čia ir dabar, desensibilizacija ir kt.?

- Praktiškai pritaikyti EMDR terapiją (angl. Eye Movement and Desensitization and Reprocessing);

- Lengviausiu būdu sukelti transo būseną;

- Dirbti su laiko linija perkeliant ja į priekį ir atgal;

- Transformuoti praeities įvykius (Geštaltus);

- Talpinti laiko linijoje tuos paveikslėlius, kuriuos norime matyti ateityje.


_____________


Gausite:


- Prieigos prie atminties rakto schemą.

- Pasinėrimą į hipnozę - Kretschmerio-Ericksono metodas.

- Pasinėrimą į hipnozę - išsklaidymo metodas.

- Pasinėrimą į hipnozę atsipalaiduojant.

- Žingsnius, kaip pasinerti į praėjusį gyvenimą.

- Pagrindinį regresinės hipnozės įrankį „Laiko juosta“.

- Laiko transformacijos modelį.


Regresinė hipnozė leidžia patekti į slaptus žmogaus atminties kampelius ir sužinoti apie sąmoningai nežinomas mūsų praeities “puses”. Tai padeda giliau pažinti save ir spręsti dabarties laiko problemas.

Regresinė hipnozė yra raktas į Jūsų atmintį ir amžinąsias žmogaus egzistencijos paslaptis.


_____________


Dalyviams bus išduoti elektroniniai kurso išklausymo pažymėjimai.


_____________


Paskaitų ciklo mokestis asmeniui:

- Išankstinis iki gegužės 7 d. - 100 € (4 paskaitos).

- Vėlesnis mokėjimas - 120 € (4 paskaitos).

Apmokėjimas - grynais Vilniuje arba bankiniu pavedimu.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.

Bus galimybė peržiūrėti video įrašą.


_____________


Mokantiems pavedimu:

VšĮ AUKŠTOJI EZOTERIKOS MOKYKLA

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


Registracija | informacija:


https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

mokymai.renginiai@gmail.com

+370 688 40418


_____________


DĖMESIO !

Paskaitų metu įrašinėti, daryti audio/video įrašus, filmuoti, fotografuoti, platinti medžiagą, kopijuoti, naudoti komerciniais tikslais - GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.


_____________


Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai

LinkedIn'e: Mokymai - RenginiaiOnline | Metaforinės asociatyvinės kortos. Darbo metodikos.

Praktinis pritaikymas.


Data: 2022 m., 4-ių paskaitų ciklas.

Birželis - 2, 9, 16, 23 d.

Laikas: 18.00 - 20.30 val., ketvirtadieniais,

Lietuvos laiku.


Skaityti plačiau

Kviečiame visus į Online mokymus per Zoom platformą - 4-ių paskaitų ciklą Lietuvos laiku:


Metaforinės asociatyvinės kortos. Darbo metodikos. Praktinis pritaikymas.


Lektorė: Diana Bumblytė


Diana Bumblytė - kortų specialistė, psichologė, NLP licencijuota meistrė, STEP tobulėjimo sprendimai / EXORO lektorė ir konsultantė, numerologė, tarologė, lektorė.


_____________


Psichologinės metaforinės asociatyvinės kortos - tai moderni, universali psichologinio darbo, tiek savęs pažinimo priemonė (terapinė, patariamoji ir korekcinė), suderinama su dauguma psichologinių metodų, taip pat savęs pažinimo ir kūrybinės raiškos būdų, plačiai naudojama verslo, psichologijos ir daugelio kitų sričių.


Psichologinės metaforinės asociatyvinės kortos - trumpiausias kelias į vidinį žmogaus pasaulį.

Tam puikiai pasitarnauja įvairios psichologinės kortos ir viena iš kaladžių - metaforinių asociatyvinių paveikslų sistema – OH kortos.

OH kortos susideda iš 2 kaladžių po 88 kortas. Vieną kaladę sudaro paveiksliukai su pavaizduotomis įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis, kitą - žodžiai, atskleidžiantys galimą šių situacijų turinį.

Šių dviejų kaladžių derinys leidžia išsiaiškinti nesąmoningus žmogaus elgesio motyvus įvairiose probleminėse situacijose ir rasti vidinių resursų joms išspręsti.

Sistema skirta darbui su asmeniniais dalykais, traumomis, porų santykiais, resursais, stresu ir kt.


Kita psichologinių kortų kaladė - Persona metaforinės asociatyvinės kortos - tai 77 kortos su įvairių žmonių veidais ir 33 kortelės, atspindinčios galimas tarpusavio sąveikos schemas.

Persona metaforinės (psichoterapinės) kortos padeda nustatyti asmeninius ir tarpasmeninius įvairaus tipo santykius, konfliktus, taip pat atrasti tinkamiausius bendravimo, bendradarbiavimo bei sąveikos būdus.


Kortų kalades galima derinti tarpusavyje: OH kaladę su Persona kortomis ir įvairiomis kitomis psichologinėmis kortomis.


Psichologinių kortų pritaikymas yra labai platus, jos gali būti įrankis savęs pažinimui, asmeniniam tobulėjimui, darbui su grupe, tiek su suaugusiais, tiek su vaikais, psichologams, psichoterapiautams, koučingo specialistams, vadovams, pedagogams, personalo darbuotojams, lektoriams, konsultantams, asmenybės ugdymo treniariams ir t.t.

Kortos efektyviai naudojamos konsteliacijose ir įvairiose terapijose.

Žmonės, kurie ieško pagalbos, nori, kad problema, jos priežasties atradimas ir pašalinimas įvyktų greitai ir efektyviai. Kortų pagalba, tai išsprendžiama pačiu efektyviausiu būdu.


_____________


Datos (4-ių paskaitų ciklas):

2022 m.

Birželis - 2, 9, 16, 23 d., ketvirtadieniais.

Laikas: 18.00 - 20.30 val., Lietuvos laiku.


Paskaitos vyksta per Zoom platformą.

Dalyviams Zoom prisijungimas/instrukcija bus atsiųstas likus kelioms valandoms iki paskaitos.

Prijungiami dalyviai pagal registracijoje nurodytą vardą/pavardę.

Būtina registracija.


_____________


Temos:


- Kas yra metaforinės kortos? Kaladžių įvairovė.

- Metaforinių kortų pritaikymas įvairiose srityse.

- Metaforinės kortos, kaip savęs pažinimo metodas.

- Kortų panaudojimas ir paskirtis.

- Universali OH metaforinių kortų kaladė.

- Persona metaforinių asociatyvinių kortų kaladė.

- OH ir Persona, kortos bei psichologija.

- OH bei Persona kortų kaladžių struktūra ir specifika.

- Pagrindiniai reikalavimai, kurių reikia laikytis naudojant metaforines kortas.

- Darbo metodai su metaforinėmis kortomis.

- Praktika. Namų darbai.


_____________


1 paskaita


- Pažintis su psichologinėmis metaforinėmis asociatyvinėmis kortomis;

- Psichologinių kortų įvairovė;

- Pažintis su klasikine OH metaforinių kortų kalade (dailininkas Ely Raman);

- OH kaladės sudėtis, analizė, praktinis pritaikymas;

- Darbo su šiuo instrumentu principai.


2 paskaita


- OH metaforinių asociatyvinių kortų darbo metodai;

- Savęs atskleidimas ir pažinimas - komunikacija tarp mūsų vidaus ir išorės, esminių dalykų iškėlimas į paviršių, atskleidimas ir sprendimas;

- Įvairių konfliktinių santykių sprendimas įvairiose sudėtingose situacijose;

- Žmogaus vidinio konflikto sprendimas, įvairių barjerų pašalinimas;

- Sprendimo atradimas ir kiti aktualūs klausimai.


3 paskaita


- Persona metaforinių asociatyvinių kortų darbo metodai;

- Žmonių veidų analizė ir galimos tarpusavio sąveikos schemos, bet kokioje žmonių sistemoje;

- Poros asmeninių ryšių analizė;

- Kaip nustatyti asmeninius ir tarpasmeninius konfliktus bei optimaliausio sprendimo atradimas.


4 paskaita


- Konsteliacija su metaforinėmis kortomis;

- Šeimos, poros, kolektyvo ir kt. santykių analizė;

- Praktinis pritaikymas.


_____________


Pageidaujantiems dalyviams bus suteikti elektroniniai pažymėjimai.


_____________


Mokestis (asmeniui) laisviems klausytojams:

- Išankstinis iki Gegužės 31 d. - 80 € (4 paskaitos).

- Vėlesnis mokėjimas - 95 € (4 paskaitos).


Apmokėjimas - grynais Vilniuje arba bankiniu pavedimu.

Apmokėjimas neperkeliamas ir negrąžinamas.

Praleidusiems paskaitas bus galimybė peržiūrėti video įrašą.


_____________


Norintiems įsigyti Persona metaforines kortas, informacija čia:

https://ezoterikosmokykla.lt/page/persona-metaforines-kortos


____________


REKVIZITAI APMOKĖJIMUI:

VšĮ Aukštoji ezoterikos mokykla

Įmonės kodas 302827083

SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT35 7044 0600 0784 2791

Skiltyje “PASKIRTIS” nurodykite: VARDAS/PAVARDĖ


_____________


REGISTRACIJA ir INFORMACIJA:

https://forms.gle/KBatrtKqaFmebRBT9

(nurodyti renginio pavadinimą)

arba

El. p.: mokymai.renginiai@gmail.com

Tel.: +370 688 40418


_____________


DĖMESIO !!!

Paskaitų metu įrašinėti, daryti audio/video įrašus, filmuoti, fotografuoti, platinti medžiagą

- GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.


_____________


Sekite mus:

Facebook’e: Mokymai ir Renginiai

Instagram'e: Mokymai | Renginiai

LinkedIn'e: Mokymai - Renginiai